Со задоволство ќе ви помогнеме

Контакти
Податоци за фирмата
Филијали

Грижа за корисници

Работно време
Понеделник - Петок: 9:00-17:00
Сабота, Недела : неработни денови

Податоци за фирмата

Име
МОГО дооел Скопје
ЕМБС
7273614
ЕДБ
4080018572999
Адреса
Антон Попов бр.1 ул.2 мезанин лок. 3
Стопанска Банка АД Скопје
200003304368042
НЛБ Банка АД Скопје
210072736140132

Филијали

Назад към списъка
Назад към списък с градове
Назад към списък с Центрове за обслужване на клиенти
Kriva Palanka
Работно време
Понеделник - Петок:
09:00 - 17:00
Сабота: Неработни денови
Недела: Неработни денови
Контакти
3892277555538922775555
info@mogo.mk
100, Kriva Palanka
Тетово
Работно време
Понеделник - Петок:
09:00 - 17:00
Сабота: Неработни денови
Недела: Неработни денови
Контакти
3892277555538922775555
info@mogo.mk
Љубо Божиновски -Пиш 127, 1200, Тетово, Тетово
Скопје HQ
Работно време
Понеделник - Петок:
09:00 - 17:00
Сабота: Неработни денови
Недела: Неработни денови
Контакти
3892277555538922775555
info@mogo.mk
1000, Скопје HQ
Скопје Branch
Работно време
Понеделник - Петок:
09:00 - 17:00
Сабота: Неработни денови
Недела: Неработни денови
Контакти
3892277555538922775555
info@mogo.mk
Видое Смилевски - Бато, 1000, Скопје