Лиценци

Фирмата МОГО дооел Скопје e регистрирана како Друштво за лизинг во Министерство за финансии на РМ, воедно и како администратор на лични податоци во Дирекцијаа за заштита на личните податоци:

Лиценца од Министерство за Финанции 

Лиценца од ДЗЛП

Со задоволство ќе Ви помогнеме

Помош » Филијали »
Работно време: Понеделник - Петок, од 09:00 до 17:00 часот