Друштвото за лизинг МОГО дооел Скопје е дел од Mogo Finance Group. Групацијата ги нуди услугите “лизинг за купување на половни автомобил” и “обратен лизинг на автомобил” за сите марки и модели на возила, без ограничување на староста на автомобилот, со јасни услови и долг рок на отплата.

Наша мисија е да понудиме поволни услови за лизинг на користени автомобили за клиенти коишто имаат потреба  од лесен и едноставен начин на финансирање.

Наша визија е да бидеме водечка компанија на пазарот која нуди финансирање и лизинг на користени автомобили, високо ценета за својот однос кон клиентите и достапност на услугата.

Ние ги цениме Вашето време и финансиската стабилност, па затоа сите наши услуги се базираат на најсовремените водечки технолошки решенија. Тоа ни дозволува брзо да ги нудиме нашите услуги, да сме отворени за комуникација и да се приспособуваме кон пазарните промени. 

Ние ја цениме вашата социајлна и финансиска стабилност, па затоа ги воведовме најсовремените модели за разгледување и проценка на клиенти. Тоа ни дозволува брзо да ги проценуваме апликациите, да ја определиме пазарната вредност на автомобилите и да ви ги понудиме најсоодветните услови за финансирање. 

Се стремиме детално да ги разјасниме условите во врска со договорите, процесот за проценка и одобрување на клиентите и секогаш да ви ја доставиме потребната информација и помош за време на нашата соработка. 

МОГО е сигурен партнер којшто ги нуди услугите на „лизинг” и „обратен лизинг” на клиенти во Летонија, Литванија, Естонија, Грузија, Полска, Романија, Молдавија, Албанија, Ерменија, Бугарија и Албанија . Им помогнавме на над 60.000 задоволни клиенти и се надеваме дека и вие ќе бидете еден од нив. 

 

Со задоволство ќе Ви помогнеме

Помош » Филијали »
Работно време: Понеделник - Петок, од 09:00 до 17:00 часот