02 277 5555 info@mogo.mk

Понеделник - Сабота 9:00-19:00

Service centers

Потребни документи

За склучување на Автомобилски кредит договор од потребни документи потребна Ви е само валидна Лична карта и еден  извод од последна примена  плата од банка каде примате плата.

За склучување на договор за Парична позајмица со сопствено возило треба да имате валидна лична карта , сообраќајна дозвола на Ваше име и трансакциска сметка на која ке Ви префрлиме средства .